Miriam Utzon

Jeg er 37 år, autoriseret psykolog, uddannet på Københavns Universitet og medlem af Dansk Psykolog Forening.

CV:             

2019-: Freelance-psykolog på Metronome, hvor jeg yder psykologbistand på realityproduktioner.

2017-: Selvstændig psykolog, Miriam Utzon, psykologisk praksis i København NV.

2018-2019: Psykolog, Alternativ Til Vold, barselsvikar, 15 timer om ugen. ATV er et specialiseret behandlingstilbud til mænd, der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner.

2015-2019: Psykolog, AS3 Work&Care. Individuelle psykologsamtaler med hhv. borgere på sygedagpenge og forsikrede ledige med psykiske barrierer, spændende fra svær psykopatologi til lettere belastningsreaktioner, der hindrer uddannelse/beskæftigelse. Endvidere tværfagligt samarbejde med sagsbehandlere fra kommuner og forsikringsselskabet Danica, læger og fysioterapeuter, pårørende m.v. Desuden har jeg været med til at udvikle den interne uddannelse i stressbehandling i AS3.

2014-2015: Psykologistuderende/psykolog, Dialog Mod Vold. Individuel terapi, parterapi og gruppeterapi med henblik på at stoppe vold i nære relationer. Jeg fik ansættelse i Dialog Mod Vold i forlængelse af studiepraktik og studiejob.

2013-2014 Holdunderviser i Klinisk psykologi på bacheloruddannelsen, Københavns Universitet. Varetagelse af holdundervisning, herunder lave oplæg, styre klassediskussioner og igangsætte forskellige typer gruppearbejde om udvikling af psykiske problemer, udredning, intervention og evaluering af intervention over for psykiske lidelser.

2013-2014 Studentermedhjælper på ”Tourette-projektet”, Herlev Hospital/Københavns Universitet. Ansvarlig for rekruttering og dataindsamling (testning) i et longitudinelt neuropsykologisk forskningsprojekt om unge med Tourette syndrom under ledelse af Anders Gade og Signe Vangkilde. Det neuropsykologiske testbatteri indeholdt dele WAIS-III, WISC-III og diverse test og spørgeskema undersøgende opmærksomhed, tidsopfattelse, tics, OCD m.m.

2014 Oplægsholder på Psykoterapeutisk Center Stolpegård med udgangspunkt i mit speciale om gruppesamhørighed og behandlingseffekt.

2013 Oplægsholder på Landsmøde for Dansk Institut for Spædbarnsterapi med udgangspunkt i en udviklingspsykologiopgave om effekt af spædbarnsterapi.

UDDANNELSE

2009-2015: Københavns Universitet, Institut for psykologi, cand. psych. Specialiseret inden for hhv. klinisk psykologi og neuropsykologi.

2009: Studentereksamen, Komvux i Stockholm og Helsingborg.                                              

2002-2006: Cirkusuddannelse, Akademiet For Utæmmet Kreativitet, København, Statscirkusskolen i Havanna, Statscirkusskolen i Moskva.